bg|en
21.08.2015
На 22.05.2015г. Дори Лукс ООД официално откри нова складова база

 Площта на новата база е 550 кв.м. и включва складово помещение за опаковки и материали, изложбена зала, работно помещение и офиси. Така производственият капацитет на фирмата се увеличи и осигури нарастване на обемите на производство, по-бързото изпълнение на поръчките, както и лесното внедряване на нови парфюмерийни и козметични серии и продукти.
         Едновременно с разширението на производствения комплекс е въведена нова организация на работа с цел повишаване на качеството на работа и на крайния продукт. По този начин фирмата ще отговори на постоянно нарастващите изисквания към продуктите и тяхното качество.

Copyright © 2014 zagzodiak.com